Парцел под ,, РЕЗИДЕНЦИЯТА ,, в гр.Кърджали

Населено място: кв. Байкал, гр. Кърджали, Обл. Кърджали

Обява № : 1249

Продава Цена: По договаряне

Предлага се за продажба парцел в гр.Кърджали, кв. ,, Байкал ,,

Поземленият имот се намира в местност : АЙРЯН ДЕРЕ

Площ на имота: 2438 кв.м

Трайно предназначение на територията : Земеделска

Начин на трайно ползване : Нива

Категория на земята при неполивни условия : 6 – та

Google Map

Офис Кърджали

  • Office : 0361 / 6 00 15
  • Mobile : 0888 66 65 43


Виж още

Направете запитване


Подобни имоти

Жилищна сграда
Жилищна сграда

Жилищна сграда

Продава

Предлага се за продажба еднофамилна двуетажна масивна жилищна сграда ,… Виж още

По договаряне