Парцел под ,, РЕЗИДЕНЦИЯТА ,, в гр.Кърджали

Населено място: кв. Байкал, гр. Кърджали, Обл. Кърджали

Обява № : 1249

Продава Цена: По договаряне

Предлага се за продажба парцел в гр.Кърджали, кв. ,, Байкал ,,

Поземленият имот се намира в местност : АЙРЯН ДЕРЕ

Площ на имота: 2438 кв.м

Трайно предназначение на територията : Земеделска

Начин на трайно ползване : Нива

Категория на земята при неполивни условия : 6 – та

Google Map

Офис Кърджали

  • Office : 0361 / 6 00 15
  • Mobile : 0888 66 65 43


Виж още

Направете запитване


Подобни имоти