Защита на личните данни


Агенция за недвижими имоти „ИРЕ”(ИРЕ – ББ ЕООД с БУЛСТАТ: 202436500) се явява посредник при осъществяване на сделки с недвижими имоти, изисква, съхранява и обработва лични данни на клиенти, които желаят да се възползват от услугите на aгенцията. За да осъществява безпрепятствено основните си дейности в своя уебсайт, „ИРЕ“ събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като я използва единствено в помощ осъществяване на дейността си и извършване на желаните от клиентите сделки с недвижими имоти или консултации.
Агенция за недвижими имоти „ИРЕ“ събира лични данни по следните начини:
1. Чрез сайта на ИРЕ, където има директен начин за събиране на лични данни при контакт
2. Чрез телефонни разговори
3. Чрез кореспондеция по електронна поща
4. Чрез посещение в офис

Целите, с които ИРЕ използва Вашите лични данни са да отговори компетентно и персонализирано на всеки ваш въпрос, сключване на договори за посреднически услуги, провеждане на огледи на недвижими имоти, приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция при изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, да създаде благоприятни условия за бъдещи взаимоотношения за посредничество при покупко – продажба, отдаване под наем, управление на имоти и ипотечно кредитиране, статистически цели.

По повод осъществяване на дейността си, „ИРЕ – ББ” ЕООД събира и обработва информация при обстоятелства, свързани с консултация или покупко – продажба на недвижими имоти. Информацията, която е възможно да бъде поискана включва: име, телефон, e-mail, приблизителна цена на сделката, характеристики на търсения имот, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН; биографични данни;
При предоставяне на информация с оглед извършването на покупко- продажба на недвижим имот, агенцията има право да споделя, излага в уебсайта, предоставя на трети страни само и единствено описателна информация за имота, като защитава конфиденциалността на личните данни на потребителя. ИРЕ – ББ” ЕООД гарантира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си, няма да бъдат използвани извън целите, за които те се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица,без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от закона случаи.

„ИРЕ – ББ” ЕООД не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл.5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
„ИРЕ – ББ” ЕООД работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.
Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. „ИРЕ – ББ” ЕООД Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате „ИРЕ – ББ ”ЕООД да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от „ИРЕ – ББ” ЕООД, както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.
„ИРЕ – ББ”ЕООД се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.
Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Бистра Емилова Борисова – управител на Агенция за недвижими имоти „ИРЕ“, тел: 0884 62 63 38, адрес : гр. Хасково ул. „Хан Кубрат“ 8 – партер